Duurzaamheid

De Dijk onderneemt op maatschappelijk verantwoorde wijze.
Wij hebben respect voor mens en milieu, waarbij een goede balans ontstaat tussen mens, aarde en opbrengst (People, Planet en Profit).

Wij demonteren, scheiden en sorteren materialen, zodat er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Het verbranden of storten heeft hierbij de minste voorkeur. Hergebruik heeft hierbij de hoogste prioriteit. Dit geeft een toegevoegde waarde aan het product, waarbij deze circulaire sloop op termijn altijd in winst resulteert.

Circulair slopen = goedkoper dan traditioneel slopen

Veiligheid en gezondheid van de mensen staan voorop tijdens het werkproces, als onze mensen zijn VCA- gecertificeerd.

Tevens gevens wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om bij ons te werken (Sociale Return).
BUY NOW